กติกาการแข่งขัน

COMM.ARTS DNA LIVE

          COMM.ARTS DNA LIVE นั้นคือกิจกรรมการแข่งขันคอนเท้นต์วิดีโอในรูปแบบ Online ในระดับชั้นมัธยมต้นปีที่3 (ม.3) และมัธยมปลายปีที่ 4-6(ม.4-6) เพื่อมาชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 15,000บาท โดยจะใช้ช่องทาง Facebook Fanpage ในการ LIVE STREAMING เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มทุกวันจันทร์ เวลา18.00 – 19.00น. ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ถึง 8 มิถุนายน 2563 โดยมีกติกาการแข่งขันดังนี้

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
  ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่3 (ม.3) และมัธยมศึกษาปลาย ม.4-ม.6/ปวช. ปี1-3 หรือเทียบเท่า
 2. ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง”
 3. ไม่จำกัดรูปแบบในการทำคลิปวิดีโอ จะเป็นหนังสั้น MV VIRAL CLIP หรือใดๆ ก็ได้ขอเพียงแค่สร้างสรรค์
 4. ความยาวคลิปไม่เกิน 3นาที (ไม่รวม Intro หรือ End Credit)
 5. ต้องมี LOGO DNA LIVE ก่อน หรือ หลังคลิปวิดีโอ (ดาวน์โหลด)
 6. ผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบ 16:9 ความละเอียด 1920×1080
 7. ต้องเข้าร่วม LIVE WORKSHOP ตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป
 8. สถานที่ถ่ายทำภายในคลิปต้องเป็นที่บ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น
 9. ห้ามรวมตัว หรือเปิดกองถ่ายในสถานที่ชุกชุม หรือคนแออัด
 10. ผลงานที่นำส่งแข่งขันต้องเป็นผลงานที่ผลิตใหม่ ไม่เคยส่งประกวด หรือแข่งขันที่ไหนมาก่อน
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. Post Clip วิดิโอลงหน้า Facebook ของตัวเองแบบสาธารณะ
 2. ติด แฮชแท็ก #CommArtsDNALive #DekNitedSPU ในแคปชั่น
 3. ส่งลิงค์ Post มาส่งที่ www.nitedspu.com ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563เวลา 23.59

รายละเอียดรางวัล

 1. รางวัล THE BEST CLIP VIDEO รับเงินรางวัล 5,000บาท
 2. รางวัล SUPER CREATIVE รับเงินรางวัล 5,000บาท
 3. รางวัล POPULAR VOTE รับเงินรางวัล 5,000บาท*
 4. รางวัล FreshyNitedSPU#63 รับเงินรางวัล 5,000บาท*

*รางวัล POPULAR VOTE นับผลคะแนนจากยอด LIKE ภายใน Post
*รางวัล FreshyNitedSPU#63 ตัดสินแยกจากรางวัลอื่นๆ ที่มี

ผู้เข้าร่วมโครงการ DNA LIVE ทุกคนที่ส่งผลงานมาจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0