สมัครแข่งขัน

ปิดรับสมัครแล้ว

กรุณาอ่านกติกาการแข่งขันให้ครบถ้วน

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอยู่ในเกณฑ์การศึกษา
  ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่3 (ม.3) และมัธยมศึกษาปลาย ม.4-ม.6/ปวช. ปี1-3 หรือเทียบเท่า
 2. ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง”
 3. ไม่จำกัดรูปแบบในการทำคลิปวิดีโอ จะเป็นหนังสั้น MV VIRAL CLIP หรือใดๆ ก็ได้ขอเพียงแค่สร้างสรรค์
 4. ความยาวคลิปไม่เกิน 3นาที (ไม่รวม Intro หรือ End Credit)
 5. ต้องมี LOGO DNA LIVE ก่อน หรือ หลังคลิปวิดีโอ (ดาวน์โหลด)
 6. ผลิตคลิปวิดีโอในรูปแบบ 16:9 ความละเอียด 1920×1080
 7. ต้องเข้าร่วม LIVE WORKSHOP ตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป
 8. สถานที่ถ่ายทำภายในคลิปต้องเป็นที่บ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น
 9. ห้ามรวมตัว หรือเปิดกองถ่ายในสถานที่ชุกชุม หรือคนแออัด
 10. ผลงานที่นำส่งแข่งขันต้องเป็นผลงานที่ผลิตใหม่ ไม่เคยส่งประกวด หรือแข่งขันที่ไหนมาก่อน
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


0